Entity značkovacích jazyků

Zadejte text a odstraňte HTML entity!

Ve značkovacích jazycích se využívají takzvané značky - anglicky tagy. Značkovacích jazyků existuje nespočet, nejznámějším je ale XHTML (a HTML) pro psaní webových stránek.

Některé HTML tagy jsou třeba:

 • <html> - začátek HTML dokumentu
 • <head> - hlavička
 • <body> - tělo stránky
 • <span> - úsek textu
 • a desítky dalších

Podle těchto značek prohlížeč rozpoznává, jak má stránku zobrazit. Problém nastává, když chceme zobrazit tyto znaky samotné - bez toho, aby vykonávaly svoji funkci. Pokud do HTML dokumentu napíšeme <b>tučně</b>, zobrazí se jako tučně.

Pro takové případy se používají entity - entity v HTML začínají vždy ampersandem & (tzv. americké nebo obchodní A), za kterým následuje zkratka znaku a středník. Například:

 • &lt; - levá závorka - <
 • &gt; - pravá závorka - >
 • &amp - samotný ampersand - &
 • &plusmn; - plusminus - ±

Velmi užitečná je i &nbsp; - non-breakable space, nedělitelná mezera, která se využije při výpisu vysokých čísel (300 000 000 000 Kč) a při výpisu slov, která mají zůstat pohromadě (Jméno Příjmení). Textové editory jako MS Word automaticky přidávají nedělitelné mezery na příslušná místa - v češtině třeba za předložku k, nemělo by se tak stát, že k domovu bude roztaženo na dvě řádky - v HTML toto řeší (pokud je to nutné) právě entita nedělitelná mezera &nbsp;.

Kromě toho se entity dají použít i pro zápis znaků podle jejich čísla v ASCII tabulce:

 • písmeno Z má číslo 90, k jeho zobrazení tak poslouží: &#0090;
 • Někdy má smysl tímto způsobem vyjadřovat znaky, které se nenacházejí v základní, 128 kódové, ASCII znakové sadě (pro češtinu jsou to hlavně písmena s interpunkcí).
 • Á se tak dá zapsat i jako &Aacute;